Gitarrenprojekte

Matthias Kläger

Guitarra a Seis aktuelle CD erschienen im Oktober 2022 bei Naxos

Werke von Bach, Rossini, Ravel, Assad, Krebs, Ourkouzounov, De Biasi

Hier kann man reinhören:

https://www.naxos.com/CatalogueDetail/?id=8.551475

Video Assad: https://www.youtube.com/watch?v=mZGQCQAHZ8w